PPK-SÄHKÖ TOTEUTTAA SÄHKÖSUUNNITTELUN AMMATTITAIDOLLA

Suunnitellaan yhdessä!
Sähkösuunnittelun KNX Partner

Sähkösuunnittelu toteutetaan aina yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Suunnittelun alkuvaiheessa määritellään, toteutetaanko kohde perinteisellä sähköistyksellä vai käytetäänkö kohteessa rakennusautomaatiota. Hyvin tehdyllä sähkösuunnitelmalla säästää rahaa urakointivaiheessa, ja työmaalla tehtyjen muutosten määrän on pieni.

KNX-automaatio räätälöityy jokaiseen tarpeeseen

KNX

PPK-Sähkö Oy toteuttaa KNX-kohteiden suunnittelun, asennuksen ja ohjelmoinnin. KNX on maailmanlaajuinen standardi kotien ja rakennusten ohjaukseen. Sitä voidaan hyödyntää niin uusissa kuin jo olemassa olevissa asuin- ja liikekiinteistöissä. Tekniikka soveltuu muun muassa valaistusohjaukseen, lämmitykseen, ilmastointiin, valvontaan sekä energiakulutuksen ohjaukseen. Tästä kokonaisuudesta muodostuu järjestelmä, joka toimii taloudellisesti ja vastaa ihmisen yksilöllisiä tarpeita.

Esimerkkejä tarjoamistamme suunnitelmista:

Sähkösuunnittelu pääkaupunkiseutu
  • KNX-automaatiojärjestelmät ja -tasopiirustukset
  • asemapiirustukset
  • keskuskaaviot ja maadoituskaaviot
  • antenni- ja yleiskaapelointikaaviot
  • sulanapitojärjestelmät
  • luovutuskuvat
  • loppudokumentointi