kokonaisvaltaista Sähköurakointia – PPK-Sähkö pääkaupunkiseutu

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Sähköurakointipalvelut ja sähköasennukset

sähköurakointi ja sähköasennus Länsi-Uusimaa
  • sähköasennukset, huoltotyöt ja kunnossapitotyöt
  • vian etsinnät
  • sähkösaneeraukset ja sähkökorjaukset
  • sähkösuunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaan
  • talotekniikka
  • valaistussuunnitelmat
  • hälytysjärjestelmien asennukset
  • rakennusautomaatio
  • sähköpiirustukset


ONKO KIINTEISTÖN SÄHKÖN LAATU HYVÄKSYTTÄVÄLLÄ TASOLLA?

Sähköinen ajoneuvo

Sähköauton latausraportin mittauksiin sisältyy standardin
SFS-EN 50160 mukainen sähkön laadun mittaus.
Standardin mukaisella sähkön laadun mittauksella saadaan
selville muun muassa seuraavia asioita:
• vaaralliset yliaaltojännitteet
• jännitetasojen vaihtelut
• nopeat jännitteen muutokset

• missä elinkaarensa vaiheessa kiinteistön sähköistykset ovat


Tutkimuksen perusteella kiinteistön omistajan ja haltijan
tietoisuus hallitsemastaan järjestelmästä ja sen kunnosta paranee.


Tutkimusmenetelminä ovat muun muassa:
1) aistinvaraiset havainnot
2) mittaukset
3) testaukset

Tarvittaessa sähkötutkimuksessa voidaan keskittyä vain tiettyyn osa-alueeseen tai koko sähköjärjestelmään, esimerkiksi yleisten tilojen valaistukseen, kuten kustannukset sekä valaistuksen voimakkuus.
Tuloksena saadaan esimerkiksi kustannusvaikutus nykyisen
valaistuksen korvaamisesta ledeillä ja siitä saatavat hyödyt
sekä hankintakustannusarvio.